Skip to main content
COUNTRY SELECTOR
thTH

ผลิตภัณฑ์ อิลิอาดิน® / iliadin® ในประเทศไทยมีจำหน่ายในรูปแบบยาสำหรับพ่นหรือหยอดในจมูกเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก โพรงจมูกอักเสบ หลอดยูสเตเชี่ยน (ซึ่งเชื่อมช่องหูชั้นกลางกับโพรงจมูก) อักเสบ และ อิลิอาดิน® ซาไลน์/ iliadin® Saline น้ำเกลือสำหรับพ่นจมูก เพื่อใช้ชะล้างช่องจมูก ให้ความชุ่มชื้นในโพรงจมูก และช่วยให้น้ำมูกเหลวลง ดังแสดง

 

 

ผลิตภัณฑ์