Skip to main content
COUNTRY SELECTOR
thTH

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอิลิอาดิน®


เพราะเราเข้าใจความรู้สึก จากอาการคัดจมูกของคุณ

บริษัท เมอร์ค จำกัด แผนก Consumer Health ให้ความใส่ใจกับการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป จึงได้มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับทางเดินหายใจในชื่อการค้าว่า “อิลิอาดิน® / iliadin® ” มีจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย

บรรเทาอาการคัดจมูกจากโรคหวัดด้วย อิลิอาดิน®

ยาสำหรับพ่นหรือหยอดในจมูกอิลิอาดิน® /iliadin® ตัวยาออกซีแมทาโซลีน ไฮโดรคลอไรด์ ใช้ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่สะดวกในโรคหวัด โพรงจมูกอักเสบ หลอดยูสเตเชี่ยน (ซึ่งเชื่อมช่องหูชั้นกลางกับโพรงจมูก) อักเสบ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำเกลือสำหรับพ่นจมูก อิลิอาดิน® ซาไลน์ / iliadin® Saline ตัวยาโซเดียม คลอไรด์ เพื่อชะล้างช่องจมูก ให้ความชุ่มชื้นในโพรงจมูก และช่วยให้น้ำมูกเหลวลง

 

สามารถดูรายละเอียดของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์”